Menü
Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim
TROLLING NEDİR? YÖNTEMLERİ NELERDİR?

TROLLING NEDİR? YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Trolling Nedir?

Trolling, genellikle sayıca çok olan canlı ya da maket yemlerin hareket halinde olan bir teknenin arkasından yüzdürülmeleri yöntemi ile yapılan bir balıkçılık yöntemidir. Bu, hareket halinde bir tekne ile yapılabildiği gibi yemlerin durgun bir pozisyonda akıntı ile gezinen bir tekne arkasından yüzdürülmeleri ile de olabilir. Trolling, yoğunlukla pelajik balıkları yakalamak için kullanılır.

Genellike terim olarak trol avcılığı ile karıştırılır, Trol; teknenin arkasından torbalı ağ çekilerek yapılan bir ticari balıkçılık yöntemidir. Trolling; eğlence, amatör ya da ettik ticari balıkçılık için kullanılır.

Sıklıkla birden fazla yem kullanılır ve bu uygulama bir balık sürüsü görüntüsü oluşturarak avcı balıkların dikkatini daha çok çekmeye yarar. Yemleri daha geniş bir alana yaymak ve takılma risklerini azaltmak için Outriggerlar ya da yemlerin istenilen derinlikte kalmasını sağlamak için Downriggerlar  kullanılabilir.

Outriggers , (Payandalar)

Teknede her iki kenarda ya da ortada, ihtiyaca göre bir ya da birden çok bulunan ve yüzdürülen takımların birbirlerine yaklaşmadan düzenli bir biçimde yayılmalarını sağlayan uzun aparatlardır. Kullanım alanı ve teknenin boyuna göre farklı uzunluklarda olabilirler.

Downriggers

Dip avlarında yemlerin bir ağırlık yardımıyla daldırılması gerekmektedir. Bu ağırlığı taşıyan makara sistemine downrigger denir. Derin sularda daha ağır daldırıcılar kullanılmalıdır ve bu ağırlıkları derin mesafelere indirmek ya da tekrar tekneye almak oldukça zahmetlidir. 

Leader – Lider

Genel olarak fluorocarbon ya da tel örgü leaderlar kullanılır. Fluorocarbon misinalar daha dayanıklı ve sert yapıdadırlar, sert olmaları gam yapma olasılığını düşürür. Büyük ve dişli balıklar hedefleniyorsa Lider (leader) olarak örgü tel kullanmak çoğu zaman zorunluluktur. Tel Leader pelajiklerin ip ya da misinanızı güçlü diş ve kafa darbeleri ile koparmasının önüne geçer. 

Trolling clips

Outrigger ya da downrigger kullanımında yemi taşıyan ana bedenin bağlanmasında kullanılır. Balık yakalandığında hareketli ağız açılarak ana bedenin serbest kalmasını ve taşıyıcılardan kurtulmalarını sağlar. 

Ağırlıklar ve Daldırıcı Levhalar

Canlı ya da yapay yemleri belirli derinliklere daldırmak için kullanılırlar. Bunlar ağır daldırma topları ve kimi zamanda ayarlı mekanizmaları olan ya da sabit acılı kanatları olan daldırma levhalırıdır.. 

Kanca

Kanca büyüklüğü hedef balık ve yem ile orantılı olarak belirlenir. Küçük yemlerde büyük kancalar ya da büyük yemlerde küçük kancalar çok verimli sonuçlar vermezler. Çoğunlukla 5/0 – 9/0 arası büyüklükte kancalar tercih edilirler. Büyük kancalar küçük balıkların ağızlarına sığmayacakları için çok av vermeyeceklerdir. Küçük kancalarla ise büyük balık yakalandığında çok derin bir saplanma olmayacaktır ve kanca yumuşak ve kolayca yırtılabilecek dokuda olduğundan balığın kurtulması ya da açma yapması yüksek ihtimaldir. Bu noktada küçük yem ve kanca takımında hedeflediğinizden büyük balık geldiğinde daha az baskı kurarak daha uzun bir mücadele yolunu tercih etmeniz şansınızı arttıracaktır.

Yem Konisi- Etek Yem

Canlı yemlerle yapılan avlarda yemlerin hemen önüne, kanca başına takılır. Avın dikkatini daha çok çeker ve aynı zamanda yüksek hızda yapılan avlarda yemlerin daha uzun süre parçalamadan yüzmelerini sağlar.

 

Trolling Yöntemleri

Trollingde basitçe kategorize edebileceğimiz 4 yöntem vardır; sığ, derin, yavaş, hızlı gibi teknikleri belirlemenin yolu, avlamayı hedeflediğimiz balıkların alışkanlıklarıdır. Birçok kandırıcı yemin kullanılması balık yakalandığında kargaşaya sebep olacaktır. Takımların birbirlerine karışmalarının önüne geçmek için vuruş alınır alınmaz diğer tüm aparatların tekne içine alınmaları gerekir. 

Sığ Trolling - Shallow Trolling

Sığ trolling avlanılan suyun derinliği değil, yemin yüzdürüldüğü derinlik ile ilgilidir. Açık denizlerde avlandığınız derinlik birkaç yüz metre olsada yemleriniz oldukça yüzeyden hareket edeceklerdir. Bu yöntem genellikle yem balıklarının yüzeye çıktıkları sularda yapılır. Yüzeyde ki yem balıkları, yırtıcı büyük balıklar için kolay ve bol besin anlamına gelmektedir. Avcı balıklar hedefledikleri yem sürülerini çevirerek yem topları haline getirirler ve yüzeye sıkıştırırlar. Dışarıdan bakıldığında sıkışan yemlerin su üzerinde sular çıkartarak ve çırpıntı yaparak ve hatta kimi zaman sudan birkaç santim yukarıya sıçrayarak kaçıştıkları rahatça görülebilir.

Sığ trolling’de kullandığınız canlı, ölü ya da yapay yemlerin bu sıkışan yem balıklarının taklit etmeleri esas alınırlar. Bu doğal yemleri taklit etme yöntemi oldukça verimlidir. Kullandığınız canlı ya da ölü yemler kancaya takılırken düzgün yüzmeleri ve yırtılmamaları için özen gösterilmelidir. 

DERIN TROLLING – DEEP

Yemlerinizin derinlerde gezinmelerinin birçok yöntemi vardır. Bazı yapay yemler dipleri taramak ve derinlerde gezmek için tasarlanmıştır,  bazen ağırlıklar tarafından desteklenmeden 10 metre kadar derinlere kadar dalabilirler. Bununla birlikte derinleri taramanın en yaygın ve kolay yolları  daldırıcılar ve ağırlık toplarıdır.

Uygun liderler, trol ağırlıklarının ve şok liderlerin doğru kullanımı ve yemlerin yüzdürüleceği derinliğin saptanması oldukça fazla deneyim ister, bu teknik detaylar sebebiyle derin (deep) trolling diğer trolling yöntemlerinden daha zordur.

Her ne kadar kendinden dalarlı maket yemler belirli derinliklere ulaşsalarda, daldırıcı (downrigger), yemlerle derinleri taramanın en kolay yoldur. Balık vurduğunda ana beden daldırıcıya bağlandığı klipsten kurtarılarak  mücadele başlatılır!

 Trolling Hızları

Çoğu zaman devir üzerinden değerler verilse de çok sağlıklı bir ölçüm olduğu söylenemez. Trolling’ de esas olan hız ölçüm birimleridir. Eğer avlanma bölgenizde ya da tekniğinizde verim aldığınız hızı devir üzerinden kaydederseniz bu sizi çoğu zaman yanlışa götürür. Akıntı ya da rüzgar gibi etkenler aynı devirde olsanız da hızınızda farklılıklar yaratacaktır. 

Temel fikir, tüm yemlerinizin bir arada bulunması ve senkronize bir şekilde yüzdürülmesidir. Kullanılacak olan yem ya da kandırıcıların türü, boyutu, şekli ve ağırlığı ne kadar hızlı veya yavaş trolling yapabileceğinizi de belirleyen etkenlerdir. Bazı yemler sakin sular için bazıları daha hareketli koşullar için yapılır.  Hepsinin birlikte iyi çalışması için benzer özelliklerde yemler olmaları önemlidir. Yaygın çekme hızları 6 knot’tan 12 knot'a kadar değişir. Deniz koşullarını, hızınızı, kullanılan yemleri ve konumlarını günlüğe yazarak, avlarınızda doğru teknikleri belirleyebilirsiniz.

Canlı ya da ölü doğal yemler genelde daha yavaş hızlarda kullanılır. Yüzey yemleri için, çok fazla olmaksızın sıçramaları ya da suyu kabartmaları ön görülür bu durumlarda canlı yemlerde olsa çok hızlı çekilmeleri gerekebilir. Yemlerin önüne etek yem veya koni eklemek, onları daha hızlı çekmenize izin verir ve yemelerin dağılma oranını düşürecektir. Doğal yemler için ortalama hızlar 3 knot ile 7 knot arasındadır.

Son olarak, hedeflenen türlerin bilinmesi önemlidir. Bazı balıklar daha hızlı yemlere tepki verirken diğerleri yavaş yemleri daha çekici bulurlar. Hedef balıklarınızın temel biyolojisi ve beslenme alışkanlıklarını araştırırsanız ya da biliyorsanız, trolling yöntemi ile daha fazla balık yakalamak için;  daha etkili yemler, renkler,  yem dizilimi ve hız gibi konuları daha rahat belirleyebilirsiniz. 

YAVAŞ GEZINME

Sığ ve yavaş gezinme genellikle canlı yemlerde uygulanır. Yemlerin doğal yüzüşlerini verebilmeleri için teknenizin olabildiğince yavaş hareket etmesi gerekmektedir.

Canlı yemler, teknenin arkasındaki serbest bir salınımla yüzeyde veya bir daldırma aparatıyla istenilen derinlikte yüzdürülür. Kimi zamanlarda bu uygulama için tekne motoru yerine su tutan bir sürükleme paraşütü yardımı ile gezinme ile yapılır. 

 

Kite Fishing – Uçurtma balıkçılığı

Trolling olarak düşünülebilecek özel bir canlı yem yöntemidir. Teknik anlamda bir seyir hızında gezinmemekle birlikte, uçurtmayı teknenin arkasına doğru konumlandırmaya yetecek kadar tekneyi hareket ettirmeyi gerektirir.

Uçurtma avcılığı, uçurtmanın uçtuğu özel bir aparat (outrigger) gerektirir. Standart bir trolling takımında, ucunda yem bulunan beden bir klips yardımı ile uçurtmaya bağlanır ve uçurtma yemin su yüzeyinde hareket etmesini, gezinmesini ve zaman zaman sıçramasını sağlar. Bir balık yakalandığında, ipi tutan klips uçurtmadan çıkarılır ve mücadele başlar!

Başarılı uçurtma balıkçılığının anahtarı, tekneyi ve uçurtmayı doğru yönlendirmektir, sırt yüzgecinden kancaya takılan canlı yem suya dalar, yüzeye doğru yüzer, sıçrar ve bu doğal panik davranışlar balıkların dikkatini çeker.

Trolling Big Game ürünleri

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.